KHUNG GIỜ HOẠT ĐỘNG CỦA LẦY STORE:

 

Chi nhánh Bình Thạnh

 • Shop mở bán hàng từ thứ 2 đến thứ 7, trong khung giờ làm việc từ 10h00 đến 21h00 
  (Chủ nhật shop hoạt động từ 11h00 đến 20h00)

   

Chi nhánh Quận 5

 • Shop mở bán hàng từ thứ 2 đến thứ 7, trong khung giờ làm việc từ 10h00 đến 22h00 
  (Chủ nhật shop hoạt động từ 13h00 đến 22h00)
 • Shop buil Coil từ thứ 2 đến chủ nhật trong khung giờ từ 13h00 đến 21h00 
   

Chi nhánh Quận 7

 • Shop mở bán hàng từ thứ 2 đến thứ 7, trong khung giờ làm việc từ 10h00 đến 21h00 
  (Chủ nhật chi nhánh q7 đóng cửa , thứ 2 sẽ hoạt động lại bình thường)