Hướng dẫn mua hàng

  • Mua hàng trực tiếp tại các chi nhánh Lầy Store

    • Phương thức thanh toán:

* Lầy Store chỉ chấp nhận thanh toán các tài khoản trên, ngoài số tài khoản trên, Lầy Store sẽ không chịu trách nhiệm.

* Phí chuyển khoản: bên quý khách (người chuyển khoản) sẽ chịu phí.

* Khi chuyển khoản khác ngân hàng quý khách vui lòng chọn chuyển nhanh 24/7