COMBO ASPIRE Gotek X Kit

Cháy hàng
Mô tả:

COMBO 1 máy + 2 đầu pod chứa dầu (cùng vị) dành cho ASPIRE Gotek X

 

Phụ kiện đi kèm:

Link Bảng vị đầu Pod Gotek X

Link Máy ASPIRE Gotek X

Chính sách và hướng dẫn mua hàng
Bạn có thể đặt trước sản phẩm này khi chúng tôi có hàng mới! Điền thông tin liên hệ

COMBO bao gồm:

1 x ASPIRE Gotek X Kit 

2 x Đầu pod chứa 5ML dầu (cùng vị)

**Ở phần thanh toán, bạn vui lòng ghi chú thêm màu vị của pod chứa dầu ( 30MG hoặc 50MG ) đã chọn. Chúng mình sẽ liên hệ sau khi nhận đơn để kiểm tra và hoàn tất đơn đặt hàng cho bạn