Đầu Pod ELF BAR Lowit – 5500 Hơi

Giá bán
160.000 
Mô tả:

Đầu Pod Dầu ELF BAR Lowit 5500 – Hơi

Chính sách và hướng dẫn mua hàng
Chọn loại
Cherry Grape Lemon
Cranberry Grape
Lemon Mint
Red Mojito
Sakura Grape
Strawberry Yogurt
Taro Yam

Đầu pod mùi thay thế cho ELF BAR Lowit 5500