Mô tả sản phẩm

Đầu pod rỗng thay thế cho ASPIRE Riil X – Không kèm Occ