Mô tả sản phẩm

Pod thay thế chỉ sử dụng với Lyra kit chính hãng Lost vape bộ phụ kiện bên trong gồm

+ 1 Pod chứa dầu

+ 1 Mesh Coil : loại coil có thông số ohm là 0.6 coil lưới