Mô tả sản phẩm

Đầu pod rỗng thay thế cho OXVA Origin 2 ( không kèm occ )