Mô tả sản phẩm

Coil build sẵn Alien 2 để sử dụng cho các đầu RDA RDTA có thay coil