Mô tả sản phẩm

Coil build sẵn Clap dùng cho các đầu RDA RDTA